scob arquitectura i paisatge

 • Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco
  Equipo: N. Baños, A.Cuberos, G. Yubero, A. Navarro, Implanta, Avac 
  Superfície: 1.750m2
  Promotor: OneCoWork
  Fotografia: Adrià Goula, Andrew Habeck, Maite Caramés, SCOB

   

  El projecte contempla la reforma i rehabilitació integral d’un edifici singular, per la seva tipologia industrial, situat en un àmbit d’especial protecció patrimonial com és el barri de Ciutat Vella a Barcelona.

  La intervenció consisteix en el canvi d’ús de tot l’edifici per tal d’albergar un nou espai de treball compartit. La proposta recupera i posa en valor l’estructura i construcció originals, dotant als nous espais de millors condicions d’il·luminació i ventilació naturals. Amb aquesta intenció s’obren dos de les mitgeres i es construeix un quàdruple espai recuperant el pati conformat per l'antiga façana posterior. El forat de l’ascensor es converteix en un segon patí de llum, que també funciona com a recuperador d’aire, provocant una ventilació i convecció verticals.

  El projecte rehabilita i restaura una obra patrimonial única a Ciutat Vella, adaptant-la a un us contemporani i establint-se com al primer edifici del centre totalment dedicat a aquesta activitat qcontribuint així  a la diversificació, revitalització i dinamització del barri.

  OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
 • OneCoWork. Plaça Catalunya.
Rehabilitació d'un edifici industrial per a OneCoWork. Carrer Estruc, Barcelona. 2018
Tornar a arquitectures

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco
Equipo: N. Baños, A.Cuberos, G. Yubero, A. Navarro, Implanta, Avac 
Superfície: 1.750m2
Promotor: OneCoWork
Fotografia: Adrià Goula, Andrew Habeck, Maite Caramés, SCOB

 

El projecte contempla la reforma i rehabilitació integral d’un edifici singular, per la seva tipologia industrial, situat en un àmbit d’especial protecció patrimonial com és el barri de Ciutat Vella a Barcelona.

La intervenció consisteix en el canvi d’ús de tot l’edifici per tal d’albergar un nou espai de treball compartit. La proposta recupera i posa en valor l’estructura i construcció originals, dotant als nous espais de millors condicions d’il·luminació i ventilació naturals. Amb aquesta intenció s’obren dos de les mitgeres i es construeix un quàdruple espai recuperant el pati conformat per l'antiga façana posterior. El forat de l’ascensor es converteix en un segon patí de llum, que també funciona com a recuperador d’aire, provocant una ventilació i convecció verticals.

El projecte rehabilita i restaura una obra patrimonial única a Ciutat Vella, adaptant-la a un us contemporani i establint-se com al primer edifici del centre totalment dedicat a aquesta activitat qcontribuint així  a la diversificació, revitalització i dinamització del barri.