scob arquitectura i paisatge

Parc Esportiu Urbà El Prat (El Prat de Llobregat, Barcelona), 2016
Tornar a disseny urbà

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Olga Saro, Sergi Arenas. 
Equip: G. Yubero, J. Ribó
Superfície: 2.690 m2
Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat
Fotografia: Adrià Goula

La pista es situa en una plaça, allunyada del centre urbà, on prèviament ja existia un conjunt d’elements patinables prefabricats de fusta i metall. La instal·lació s’amplia notablement recuperant els mòduls existents i disposant una nova zona de street league, una bowl i una zona per a debutants. Aquest skatepark ha esdevingut un nou punt de trobada per als veïns i usuaris de totes disciplines i diferents nivells de preparació, revitalitzant així un espai urbà amb usos principalment industrials. Tot això s’articula i organitza per millorar també l’espai públic circumdant, aconseguint d’aquesta manera una millor integració del nou skatepark en el paisatge de la ciutat.

2018 Publicat a Archisearch.