scob arquitectura i paisatge

Parc Esportiu Urbà Reus (Tarragona), 2023
Tornar a disseny urbà

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Sergi Arenas. 
Equip: G. Yubero
Superfície:  m2
Promotor: Ajuntament de Reus
Fotografia: Adrià Goula

El parc esportiu es concep com un nucli d’activitat física que actuarà de punt de trobada intergeneracional, gràcies als tres espais que conformen el parc esportiu: la zona de lliscament, el parc de cal·listènia i l l’àrea de petanca. La zona verda de l'entorn naturalitza i crea noves zones d'estada. El projecte, contempla l'encaix del parc en el seu entorn urbà i natural immediat.

La instal·lació esportiva central és el nou skatepark. El disseny prioritza la integració paisatgística, amb elements amb poc impacte visual. Consta d’elements per a diferents tipologies i nivells de dificultat pròpies per a skaters, patinadors en línia, bikers, i scooter riders.

El parc de cal·listènia se situa entre les dos zones de descans, en un àrea amb pradera natural marcada pels camins perimetrals.

La zona de petanca és a l’oest del parc, integrada a l’espai amb plantació de moreres i mobiliari que facilita el descans i observació del joc.

El projecte crea un nou parc públic, amb espais de relació, esport i descans, que dinamitzarà la zona oest de la ciutat, generant un lloc de trobada entre la ciutadania i la natura.