scob arquitectura i paisatge

Parc Esportiu Urbà Baró de Viver (Districte de Sant Andreu, Barcelona), 2018
Tornar a disseny urbà

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Sergi Arenas. 
Equip: G. Yubero
Superfície: 1.227 m2
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Fotografia: Adrià Goula

El skatepark de Baró de Viver es situa dins d’una de les zones residuals del gran nus viari de la Trinitat, a la ciutat de Barcelona. La presència dels vials, que l’envolten i li passen per damunt, ha inspirat la geometria general de la pista que permet fer circuits tancats de diverses línies. Es tracta d’una pista polivalent amb elements de street com són els murs, plànols inclinats, escales, grades, plataformes, bancs, baranes, etc. També s’han introduït altres elements més singulars que donen personalitat al nou skatepark com són: el pumptrack, el sushi plate en corba, un fragment de snake i la iguana tail.

2021 Publicat a WA Magazine.

2019 Publicat a Plot.

2018 Publicat a rd2, revista del CAPBA.

2018 Publicat a Archello.

2018 Publicat a Plataforma Arquitectura.

2018 Publicat a Metalocus.

2018 Publicat a Divisare.

2018 Publicat a Archisearch.

2017 Publicat a El Pais.

2017 Publicat a El País.

2017 Publicat a betevé.

2017 Publicat a El digital de Barcelona.