scob arquitectura i paisatge

 • Projecte: SCOB
  Equip: V. Piliego, M.P. Artiagoitia, J. Llort, A. Cuberos
  Superfície: 15.000 m2. 
  Promotor: Ajuntament de Blanes

  L'estratègia principal per a la proposta del nou Parc Onze de Setembre es fonamenta en les Solucions Basades en la Natura (NBS), un corrent de desenvolupament urbà que proposa prioritzar la creació d'espais verds amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut dels ciutadans. En aquest sentit, el projecte s’organitza en tres estructures principals:

  Per un costat un corredor verd, en sentit longitudinal, que funciona com a espai biodivers i connector ecològic. La segona estructura aglutina els recorreguts i els nodes d’ús i socialització. En el seu desenvolupament es connecten i s’interrelacionen tots aquells espais nous i els ja existents i millorats Com a tercer element estructural del parc s’introdueix la topografia. Mitjançant la creació de diferents talussos, associats als espais verds, es genera un sistema tridimensional que ens permet incorporar el talús existent a l’estructura del parc, generar nous espais a una escala més humana, aïllar-nos dels vials perimetrals i afavorir la complexitat i diversitat dels paisatges interiors.

  Amb un llenguatge comú totes tres estructures, l’eix verd, els recorreguts i nodes d’us i el sistema topogràfic, s’interrelacionen i es lliguen entre elles, incorporant les preexistències, i  configurant el nou paisatge urbà del Parc Onze de Setembre.

  Tercer classificat del concurs. 2019

  Parc Onze de setembre
 • Parc Onze de setembre
 • Parc Onze de setembre
 • Parc Onze de setembre
 • Parc Onze de setembre
 • Parc Onze de setembre
Parc Onze de setembre (Blanes, Espanya), 2019. Tercer classificat del concurs
Tornar a natura i ciutat

Projecte: SCOB
Equip: V. Piliego, M.P. Artiagoitia, J. Llort, A. Cuberos
Superfície: 15.000 m2. 
Promotor: Ajuntament de Blanes

L'estratègia principal per a la proposta del nou Parc Onze de Setembre es fonamenta en les Solucions Basades en la Natura (NBS), un corrent de desenvolupament urbà que proposa prioritzar la creació d'espais verds amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut dels ciutadans. En aquest sentit, el projecte s’organitza en tres estructures principals:

Per un costat un corredor verd, en sentit longitudinal, que funciona com a espai biodivers i connector ecològic. La segona estructura aglutina els recorreguts i els nodes d’ús i socialització. En el seu desenvolupament es connecten i s’interrelacionen tots aquells espais nous i els ja existents i millorats Com a tercer element estructural del parc s’introdueix la topografia. Mitjançant la creació de diferents talussos, associats als espais verds, es genera un sistema tridimensional que ens permet incorporar el talús existent a l’estructura del parc, generar nous espais a una escala més humana, aïllar-nos dels vials perimetrals i afavorir la complexitat i diversitat dels paisatges interiors.

Amb un llenguatge comú totes tres estructures, l’eix verd, els recorreguts i nodes d’us i el sistema topogràfic, s’interrelacionen i es lliguen entre elles, incorporant les preexistències, i  configurant el nou paisatge urbà del Parc Onze de Setembre.

Tercer classificat del concurs. 2019