scob arquitectura i paisatge

 • Projecte: SCOB + EXMF
  Equip: O.Saro, O.Cabrera
  Superfície: 4.650m2 
  Promotor: Ajuntament de sant Boi de Llobregat + AMB
  Fotofografia: M.J. Reyes

  El projecte proposa un nou paradigma per als espais centrals de les conegudes rotondes, sovint banalitzats o ignorats: LES BIOTONDES

  La proposta aplica les directrius de les Nature Based Solutions (NBSs) que plantegen estratègies ecològiques en la constitució o reconstitució dels espais urbans. Es tracta, doncs, de millorar l’espai tot potenciant la seva biodiversitat i la seva complexitat estructural, la qual cosa millora els aspectes ecològics funcionals.

  En aquest cas s'estableix una anella de vegetació que en el seu interior possibiliti disposar d’una lamina d’aigua temporal vinculada a precipitacions i amb dinàmica pròpia, de manera que es puguin desenvolupar altres especies més vinculades al sistema fluvial temporal. 

  L’actuació proveeix una amplia zona d’infiltració d’aigua, en dinàmica ecològica, a través dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS).

   

  Biotonda
 • Biotonda
 • Biotonda
 • 146
 • Biotonda
 • Biotonda
 • Biotonda
 • Biotonda
 • Biotonda
Biotonda (Sant Boi del LLobregat, Barcelona), 2020
Tornar a natura i ciutat

Projecte: SCOB + EXMF
Equip: O.Saro, O.Cabrera
Superfície: 4.650m2 
Promotor: Ajuntament de sant Boi de Llobregat + AMB
Fotofografia: M.J. Reyes

El projecte proposa un nou paradigma per als espais centrals de les conegudes rotondes, sovint banalitzats o ignorats: LES BIOTONDES

La proposta aplica les directrius de les Nature Based Solutions (NBSs) que plantegen estratègies ecològiques en la constitució o reconstitució dels espais urbans. Es tracta, doncs, de millorar l’espai tot potenciant la seva biodiversitat i la seva complexitat estructural, la qual cosa millora els aspectes ecològics funcionals.

En aquest cas s'estableix una anella de vegetació que en el seu interior possibiliti disposar d’una lamina d’aigua temporal vinculada a precipitacions i amb dinàmica pròpia, de manera que es puguin desenvolupar altres especies més vinculades al sistema fluvial temporal. 

L’actuació proveeix una amplia zona d’infiltració d’aigua, en dinàmica ecològica, a través dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS).