scob arquitectura i paisatge

 • Projecte: Sergi Carulla i Oscar Blasco
  Equip: C. Guerrero, L. Ruiz, I. Pennes
  Superfície: 2.800m2
  Promotor: Ajuntament de Barcelona
  Fotografia: Adrià Goula Photo / Judith Casas

   

  El projecte neix com a pas intermedi entre un aparcament de motos i un bosc. La intervenció es centra en convertir un lloc de pas, sense estructura ni escala humana, en un espai que pugui acollir la vida veïnal. A través d'elements urbans provisionals s'acota i s'adapta el lloc com a nou punt de trobada, de descans, o de joc compartit. El color taronja, símbol de l'energia, l'optimisme i el bon humor, torna a la comunitat l'entusiasme per recuperar el carrer mentre esperen que arribi el bosc.

  Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
 • Plaça Can Climent
Plaça Can Climent (Barcelona), 2023
Tornar a espai public

Projecte: Sergi Carulla i Oscar Blasco
Equip: C. Guerrero, L. Ruiz, I. Pennes
Superfície: 2.800m2
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Fotografia: Adrià Goula Photo / Judith Casas

 

El projecte neix com a pas intermedi entre un aparcament de motos i un bosc. La intervenció es centra en convertir un lloc de pas, sense estructura ni escala humana, en un espai que pugui acollir la vida veïnal. A través d'elements urbans provisionals s'acota i s'adapta el lloc com a nou punt de trobada, de descans, o de joc compartit. El color taronja, símbol de l'energia, l'optimisme i el bon humor, torna a la comunitat l'entusiasme per recuperar el carrer mentre esperen que arribi el bosc.