scob arquitectura i paisatge

Passeig Marítim del Carme (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), 2010
Tornar a espai public

Projecte: Sergi Carulla, Jordi Miralles (S.T. Ajuntament)
Superfície: 20.421 m2
Promotor: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Fotografia: Santi Garcés

La intervenció forma part de dues àrees consolidades de la façana marítima central de la ciutat. L'antic espai destinat a calçada es converteix en passeig, mentre que el destinat a aparcament en superfície es converteix en calçada per a la circulació de vehicles, recuperant el passeig per als vianants. El paviment es tracta bàsicament  amb dos tipus de pedra natural, diferenciant les zones de passeig de les zones de les terrasses dels restaurants, i amb zones de fusta per les àrees d'estada. Entre el passeig i la calçada es disposa un parterre verd que recull les palmeres i dona color, varietat i relleu al conjunt.

2012
Publicat al catàleg de la VI Bienal Europea de Paisatge.

2009
Publicat a la revista Diseño de la Ciudad, núm 70.

2010
Seleccionat per al VI Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba.