scob arquitectura i paisatge

 • Projecte: SCOB + Garcés, de Seta, Bonet.   
  Equip: J. Llort, V. Pliego, F. Christou, L.Oroval, M.Zanuso, C. Almanza, T. Dede, ESKUBI, Societat Orgànica, 
  Superfície: 25.000m2 (edificació) + 33.000m2 (espais públics)
  Promotor: Ajuntament de Barcelona 

  El concurs per a la remodelació de l’antiga Presó Model de Barcelona convocat per l’Ajuntament de Barcelona, després més de deu anys de consultes ciutadanes i diversos plans d’actuació, planteja la recuperació d’aquest recinte, amb un vincle històric i dolorós per la ciutat, gràcies la disposició d’un nou programa ambiciós d’habitatge social, escoles, casals de joves, espais d’economia solidaria, una residencia de gent gran, un pavelló poliesportiu, un auditori, un espai de memorial i un gran parc al voltant.

  La proposta elimina les edificacions de poc valor arquitectònic i aprofita i posa en valor el patrimoni existent, amb una vida útil encara per esgotar, evitant així l’impacte econòmic i ambiental de noves edificacions. La major superfície alliberada per aquesta estratègia configurarà un parc de grans dimensions que envoltarà i donarà continuïtat a l’estructura panòptica de l’antiga presó enllaçant, sense fronteres, l’arquitectura, el patrimoni i el paisatge.

  El vincle entre habitatges, equipaments i parc permetrà una futura gestió cooperativa més eficient ja que, a la diversitat del programa, el parc respon amb un mosaic de de possibilitats adaptables a les futures necessitats.

  Els beneficis d’aquesta nova relació s’estendran més enllà de l’àmbit d’actuació, millorant les connectivitats ecològiques urbanes, la cohesió social i la qualitat de vida de la ciutadania.

  La Model. Barcelona
 • La Model. Barcelona
 • La Model. Barcelona
 • La Model. Barcelona
 • La Model. Barcelona
 • La Model. Barcelona
 • La Model. Barcelona
Proposta d'ordenació del conjunt de la presó Model de Barcelona, 2020.
Tornar a arquitectures

Projecte: SCOB + Garcés, de Seta, Bonet.   
Equip: J. Llort, V. Pliego, F. Christou, L.Oroval, M.Zanuso, C. Almanza, T. Dede, ESKUBI, Societat Orgànica, 
Superfície: 25.000m2 (edificació) + 33.000m2 (espais públics)
Promotor: Ajuntament de Barcelona 

El concurs per a la remodelació de l’antiga Presó Model de Barcelona convocat per l’Ajuntament de Barcelona, després més de deu anys de consultes ciutadanes i diversos plans d’actuació, planteja la recuperació d’aquest recinte, amb un vincle històric i dolorós per la ciutat, gràcies la disposició d’un nou programa ambiciós d’habitatge social, escoles, casals de joves, espais d’economia solidaria, una residencia de gent gran, un pavelló poliesportiu, un auditori, un espai de memorial i un gran parc al voltant.

La proposta elimina les edificacions de poc valor arquitectònic i aprofita i posa en valor el patrimoni existent, amb una vida útil encara per esgotar, evitant així l’impacte econòmic i ambiental de noves edificacions. La major superfície alliberada per aquesta estratègia configurarà un parc de grans dimensions que envoltarà i donarà continuïtat a l’estructura panòptica de l’antiga presó enllaçant, sense fronteres, l’arquitectura, el patrimoni i el paisatge.

El vincle entre habitatges, equipaments i parc permetrà una futura gestió cooperativa més eficient ja que, a la diversitat del programa, el parc respon amb un mosaic de de possibilitats adaptables a les futures necessitats.

Els beneficis d’aquesta nova relació s’estendran més enllà de l’àmbit d’actuació, millorant les connectivitats ecològiques urbanes, la cohesió social i la qualitat de vida de la ciutadania.