scob arquitectura i paisatge

 • Producció: 2014
  Projecte: 2012
  Autors: Scob
  Produït per: Escofet
  Material: Formigó 
  Color: Paleta de colors standard
  Acabat: Segons retardants i additius

  La llosa llaurada es constitueix com a resposta a dues premisses, treballar amb la memòria agrícola i amb la flexibilitat de transformació del lloc ja que la llosa permet ser extreta i reallotjada. La combinació d'aquests dos models amb diferents acabats de formigó marró, permet dibuixar o bé estructures lineals o d'altres més desordenades, responent a la voluntat del projecte.

  Llosa Llaurada
 • Llosa Llaurada
 • Llosa Llaurada
 • Llosa Llaurada
 • Llosa Llaurada
Llosa Llaurada. Produïda per Escofet, 2014
Tornar a Disseny urbà

Producció: 2014
Projecte: 2012
Autors: Scob
Produït per: Escofet
Material: Formigó 
Color: Paleta de colors standard
Acabat: Segons retardants i additius

La llosa llaurada es constitueix com a resposta a dues premisses, treballar amb la memòria agrícola i amb la flexibilitat de transformació del lloc ja que la llosa permet ser extreta i reallotjada. La combinació d'aquests dos models amb diferents acabats de formigó marró, permet dibuixar o bé estructures lineals o d'altres més desordenades, responent a la voluntat del projecte.