scob arquitectura i paisatge

Turó de l’Ausoneta (Vic), 2010
Tornar a Natura i ciutat

Projecte: Sergi Carulla i Oscar Blasco
Equipo: G. Yubero, D. Alsawi
Superficie: 82.567 m2
Promotor: Club de Tennis Vic