scob arquitectura i paisatge

Parc de ca n’Escandell (Eivissa), 2010
Tornar a Espais productius

Projecte: Scob + S. Sanna
Equip: G. Yubero, R. Franceschini
Superfície: 170.000 m2
Promotor: Ajuntament d'Eivissa

2011

Menció per al projecte de Parc de Ca n'Escandell, a Eivissa, organitzat pel SEPES, Ministeri de Foment.