scob arquitectura i paisatge

Passeig fluvial a la riera de Arbúcies (Girona, Espanya), 2011
Tornar a Espais productius

Projecte: Sergi Carulla i Oscar Blasco
Equip: S. Sanna, G. Yubero, J. Silva
Superfície: 3.000 m2
Promotor: Ajuntament de Arbúcies.