scob arquitectura i paisatge

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Olga Saro, Sergi Arenas. 
Equip: G. Yubero, J. Ribó
Superfície: 2.690 m2
Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat
Fotografia: Adrià Goula