scob arquitectura i paisatge

 • Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Olga Saro, Sergi Arenas. 
  Equip: G. Yubero, J. Ribó
  Superfície: 2.690 m2
  Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat
  Fotografia: Adrià Goula

  La pista es situa en una plaça, allunyada del centre urbà, on prèviament ja existia un conjunt d’elements patinables prefabricats de fusta i resina. La instal·lació s’amplia notablement recuperant els mòduls existents i disposant una nova zona de street league, una bowl i una zona per a debutants. Aquest skatepark ha esdevingut un nou punt de trobada per als veïns i usuaris de totes disciplines i diferents nivells de preparació, revitalitzant així un espai urbà amb usos principalment industrials. Tot això s’articula i organitza per millorar també l’espai públic circumdant, aconseguint d’aquesta manera una millor integració del nou skatepark en el paisatge de la ciutat.

  El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat
 • El Prat del Llobregat

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Olga Saro, Sergi Arenas. 
Equip: G. Yubero, J. Ribó
Superfície: 2.690 m2
Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat
Fotografia: Adrià Goula

La pista es situa en una plaça, allunyada del centre urbà, on prèviament ja existia un conjunt d’elements patinables prefabricats de fusta i resina. La instal·lació s’amplia notablement recuperant els mòduls existents i disposant una nova zona de street league, una bowl i una zona per a debutants. Aquest skatepark ha esdevingut un nou punt de trobada per als veïns i usuaris de totes disciplines i diferents nivells de preparació, revitalitzant així un espai urbà amb usos principalment industrials. Tot això s’articula i organitza per millorar també l’espai públic circumdant, aconseguint d’aquesta manera una millor integració del nou skatepark en el paisatge de la ciutat.