scob arquitectura i paisatge

Parc Esportiu Urbà Baró de Viver (Districte de Sant Andreu, Barcelona), 2016
Tornar a Landskate parks

Projecte: Sergi Carulla, Oscar Blasco, Sergi Arenas. 
Equip: G. Yubero
Superfície: 1.930 m2
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Fotografia: Adrià Goula

2017 Publicat a betevé.