scob arquitectura i paisatge

Nucli Antic, Òdena (Barcelona), 2013
Tornar a Espai public

Projecte: Sergi Carulla i Oscar Blasco
Equip: C.Ruiz, S. Sana, G. Yubero, A. Montesinos, M.Usai
Superfície: Fase I Passeig Sant Miquel: 4.000 m2; Fase II Plaça Major: 5.100m2; Fase III Av. Manresa: 6.500m2
Promotor: Ajuntament d'Òdena.
Infografia: sbda. Fotofografia: Anna Pericas

Els criteris adoptats per a la remodelació del nucli antic d'Òdena es basen en la implantació d'una nova estructura que ordeni i caracteritzi l'espai públic amb criteris de senzillesa i claredat formal. El disseny es centra en preservar l'aspecte rural i en aplicar criteris de prioritat invertida en favor dels vianants. Els nombrosos espais fragmentats per les diferències de nivell existents, a la Plaça Major, s'agrupen per aconseguir un gran espai de relació, lliure de vehicles, enfront dels edificis institucionals de l'Ajuntament i de l'Església. L'ús d'un paviment continu d'àrid natural permet un bon funcionament tècnic, un baix manteniment, i un aspecte de qualitat i senzillesa, a un cost raonable.

2010
Projecte guanyador del concurs per a la urbanització del Nucli Antic d'Òdena.